diensten

Hieronder ziet U een overzicht van diensten die Architect in Amsterdam aanbiedt. We beginnen altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarbij bekijken we met U wat we gaan doen en wat U zelf doet of anderen laat doen.

Woonplekonderzoek:
We analyseren de bestaande situatie en beperkingen. Daarna ontwikkelen een visie op de mogelijke verbeteringen en bespreken met u wat eventuele maatregelen inhouden.
Stedenbouwkundig ontwerp:
We bekijken de mogelijkheden van de bouwlocatie en passen de juiste positie en het volume van het gebouw daarin.
Architectonisch ontwerp:
We ontwerpen in overleg met U het gebouw of de uitbreiding en vertalen van uw wensen naar een visie en heldere plaatjes en een maquette. Dat vormt de basis voor de verdere uitwerking.
Landschapsontwerp:
We doen een ruimtelijk voorstel voor de buitenruimte met parkeren, terrassen en andere functies. Daarbij loopt het ruimtelijke concept van binnen naar buiten door. Beplantingsadvies door anderen.
Bouwkundig ontwerp:
We werken het ontwerp uit naar concrete materialen en aansluitingen. Daarbij passen we de constructie en het installatie-concept in op goede tekeningen met maten en afmetingen. In dat proces maken we samen met U allerlei keuzes.
Energie:
We ontwikkelen een strategie voor het energie-concept met afweging van mogelijkheden als nul op de meter of passiefhuis-standaard. We integreren de energieprestatieberekening, verzorgd door een vaste samenwerkingspartner, in het ontwerp.
Vergunningsaanvraag:
In sommige gevallen doen we een vergunningscheck om te zien of we vergunningsvrij kunnen bouwen. Verder verzorgen we de aanvraag in uw naam, met integratie van de bijdragen van o.a. constructeur en energieprestatieberekening. We communiceren met de gemeente tijdens de looptijd van de vergunning.
Technische Omschrijving:
We stellen met input van leveranciers en uitvoerenden een contractstuk op waarin te gebruiken materialen zijn omschreven, in combinatie met de te verwachten prestaties. Zo weten de uitvoerende partijen wat er van ze verwacht wordt. Ze kunnen daarmee dezelfde kwaliteit leveren als andere aanbieders. Wij kunnen ook input leveren voor een Stabu bestek.
Bouwkosten:
We stellen een globale indicatie van bouw- en investeringskosten op. Later werken we die bij met input van aanbieders.
Directie op de bouwplaats:
We zien toe op het gewenste kwaliteitsniveau in de uitvoering, de planning en de kosten en beantwoorden vragen over uitvoeringskwesties. We vertegenwoordigen u als opdrachtgever.
Project Management:
We kunnen andere betrokken partijen bij het proces aansturen en vergunnings- en uitvoeringsplanningen bijhouden.

Deze diensten kunnen wij als Architect in Amsterdam aanbieden, in combinatie met andere adviseurs.