buro info

Florian Eckardt is geregistreerd bij het Bureau Architectenregister nr. 1.950619.001 en de kamer van koophandel Amsterdam nr. kvk 343269830000.

Wij stellen onze contracten op volgens deĀ  Consumentenregeling CR2013 of de Nieuwe Regeling DNR2011.

Het bureau heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer Achmea nr. 222215.
In geval van geschillen tussen opdrachtgever en architect maken wij gebruik van arbitrage via de Raad van Arbitrage voor de Bouw.