Over-Bruggen

Het What if Lab (Dutch Design Foundation) en opdrachtgevers van het innovatieteam van het Programmabureau Bruggen & Kades van de gemeente Amsterdam (PBK) selecteerden en koppelden IVA - Ivanka Bakker en mijzelf aan buurtmaker Arjen Heus, waarna we samen aan het werk gingen om na te denken over de herinrichting van diverse Amsterdamse bruggen.

Amsterdam heeft ongeveer 1800 bruggen. Vele daarvan zijn nooit bedoeld voor het zware verkeer dat er tegenwoordig overheen gaat. Een mogelijkheid om de bruggen te sparen is het afsluiten voor auto- en vrachtverkeer.
Maar hoe leg je dat uit aan de bewoners? En wat doe je met die vrijgekomen ruimte?

Voor ons als ontwerpteam een prikkelende uitdaging. We lieten de Amsterdammers mee participeren, om niet voor, maar mét hen te brainstormen. Dat proces leverde zeer waardevolle input op, met een voorkeur voor sociale activiteit en aandacht voor verlichting en groen.

Wij namen de stem van Amsterdam mee in het voorstel en ontwikkelden een herkenbare identiteit met drie concepten die modulair en combineerbaar zijn, en duurzaam en onderhoudsarm. De drie concepten (huiskamer, verhalen en modulair zitten & spelen) en de daaruit vloeiende ontwerpen zijn in een wisselende samenstelling implementeerbaar in de stad. Op de bruggen ontstaan vrije plekken van luie stoelen, podia en verhaal-kaders, en een modulaire ruggengraat scheidt het fietsverkeer en het verblijfsgebied. Het geheel vormt een herkenbare identiteit, passend bij het karakter van Amsterdam en door lokale participatie
tot stand gekomen.

Lees het hele verhaal op https://lnkd.in/eRp43_-F en Iva2d3d.com/overbruggen

Veel dank aan Justine Kontou, Sarah Bork, Pien Boekholtz, Andreas den Dekker, Mellany Doldersum