bouw gezond

Bouw gezond, dan bouw je hoogwaardig. Je streeft naar een goed binnenklimaat, stabiel door een bufferende werking en gezonde materialen die niet irriteren. Verder zorg je voor een goede vochthuishouding en optimale luchtverversing. En je creëert een stroom-en stralingsarme omgeving.  De nadruk ligt naast beleving ook op performance. Een voorbeeld: isolatie gaat niet alleen over warmte maar ook over geluid en vocht. Je denkt in integrale oplossingen door veerkrachtige materialen die een actieve rol spelen in het binnenklimaat. Ze hebben gunstige eigenschappen zoals een dynamisch vochtgedrag of warmte accumulatie.

Gezond bouwen is duurzaam bouwen: doordat de nadruk ligt op natuurlijke materialen krijg je een lagere milieu-impact, minder bouwafval en kortere ketens dan bij chemische bouwmaterialen. Bij onze IBBA woning waren tegellijm en tegelresten uit de badkamer het belangrijkste bouwafval. De rest van de leem ging als aarde de tuin in, de kleine houtresten gingen in de haard. Ook zonder certificaat kan een materiaal duurzaam zijn: normen zijn vaak bedacht voor minimum prestatie maar je kunt ook je gezonde verstand gebruiken.

Gezond bouwen is aangenaam: door het beperken van chemische bouwmaterialen werk je met materialen die minder schadelijk zijn voor je gezondheid en de omgeving. Geen weekmakers, geen formaldehyde, geen PAK’s en dergelijke. Wel bouwstoffen met karakter die plezierig zijn om te verwerken. Ze hebben een natuurlijke uitstraling en schakering die je vaak mist bij industriële bouwmaterialen. Vaak zijn ze ook lichter en dat betekent minder zware machines en minder overlast. Tijdens de bouw zie je vaak al het effect van de bufferende klimaatwerking.

 

Florian/ architectinamsterdam volgde bij het Duitse IBN de bouwbiologische opleiding die alle aspecten van het gezonde bouwen met elkaar in verband brengt. Denk daar bij aan materiaalgebruik, comfort, gezondheid en energieverbruik. Met deze achtergrond kan hij zijn opdrachtgevers goed adviseren zonder ze in een bepaalde richting te dwingen.

De IBBA woning in Almere heeft hij zelf meegebouwd wat zijn materialenkennis heeft vergroot. In September biedt hij bij de Volksuniversiteit Amsterdam de cursus Inleiding Duurzaam en gezond Bouwen aan waarbij alle aspecten hiervan het voetlicht passeren.

Als architect werken wij vanuit een integrale benadering van materiaalkeuze, verwarming, ventilatie en vochthuishouding. We nemen uw persoonlijke situatie en wensen als uitgangspunt. We putten uit persoonlijke ervaring en die van ons netwerk van leveranciers en uitvoerenden. We kennen de bouwfysische samenhang en kunnen met behulp van speciale software het warmte-en vochtgedrag van een wandopbouw voorspellen. We kunnen u ook adviseren bij al bestaande bouwplannen om ze te verbeteren.

terug >